Absurdní

29. duben 2009 | 23.19 | rubrika: básničky a texty

Na vysoký skále

Podobáš se skvěle

Figurce z těch her,

Kde ovládáme jiné,

Slabší, i když víme,

Že vyhrát nemůžem...

Slyšíš božský zpěv?

V náruči usnout Ti

A nevzbudit

Se ze snů překrásných

A absurdit...

Ze světa, kde je dán

Nám pokoj, milován

Každý je šťasten,

Ničím nepoután...

Na odlehlý pláni

Jako bílá paní

Procházíš se teď...

Čistota a krása,

Upřímnost a vážně

Radost pohledět...

Aspoň teď

Slyším božský zpěv...

S hlavou ve dlaních Tvých

Chci do snů vplout...

Vyhnout se všem,

Co proti nám jsou, jdou...

Cítit na rtech dech

Z Tvých úst naposled...

Dotknout se dna

A zpátky nevyplout...

Být volný na nebi

I pod hladinou...

Krutí budem jen,

Dokud nám osudem

Bude ta krutost

Předurčená všem...

Pro pocit štěstí

Budu bratrovrah...

žádné komentáře | přidat komentář

Božský teror

26. duben 2009 | 20.06 | rubrika: básničky a texty

Točí se dokola,

Jednou na nás zavolá:

"Život vám mezi prsty

Právě protek´!"

Koulí se naše Zem,

Přemet za přemetem,

My už tu nebudem,

Když vyprší nám čas...

Nebe je daleko,

Do nebe málokdo

Je schopen dojít,

Tak nač si kazit

Poslední dny?

Bez "špíny"?

Hřeš, abys

Měl na co vzpomínat...

Peklo, ráj nebo zem?

Kdo bude vykoupen?

Ten, jenž v životě nikdy

Nezprotivil se

Božskýmu zákonu,

Božskýmu teroru,

O tom, že tělesnost

Je hříchem nejtěžším...

Ačkoli pro mě Bůh

Je jenom dobrodruh,

Co všechno smí,

Ač dokonalý není...

Šílenec, vrah...

Samotný práh

Bolesti zvuku...

Vzpomínky na dokonalou tvář,

Vrytý v srdci máš,

Dotyk letmý, vzpomínáš?

Na kůži déšť...

Někde v hlavě zvěst...

Usínáš?

Duši svou

Posíláš

Necestou...

žádné komentáře | přidat komentář

Nad zemí (For L.T.W.)

20. duben 2009 | 21.58 | rubrika: básničky a texty

Sedím pod stromem,

Pod stromem nadějí,

Vždycky jsem křičela,

Že nás nic nedělí...

Dneska tu sedím a

Slzy mi stékají,

Dneska už nevíme,

Kam všechno letí!

S křížem na hrudi,

Co pálí, pálí mou kůži,

Nestudí nikdy...

Chtěla bych doufat,

Že mi bude líp,

Že to přebolí,

Srdce se uzdraví...

Zmizí bolavá jizva,

Zmizí z hlavy Tvůj přízrak,

Včera už pozdě bylo,

aby se tohle vyléčilo!

Děláš si srandu,

Když dáváš mi svou sílu?

Abych šla světem

S jasnou tváří...

Zůstává

Velká neznámá,

Kolik hvězd je nad náma?

Kolik jich pro nás ještě svítí?

Kolik jich svítit zítra bude?

Zůstává

Velká neznámá,

V našich hlavách neměnná,

Co nás dělí, co nás pojí,

Když se mi o Tobě zdá...

Ze svíčky ten jas

Máš intiutivně rád,

Hledíš se mnou nebes

A chtěl by ses se mnou smát...

Hledíš jasně do oblak,

Každá hvězda jméno má,

Jedný podle Tebe chci

Jednou jméno dát...

Chci

Žít, ale klidně s Tebou vyměním

Žití pozemský za to na nebi...

Jednou poznat chci

Kouzlo létání,

Křídla andělů...

Už víš?

Zůstává

Velká neznámá,

Neustále pocit mám,

Že na nás nebe samo padá,

Naše touha neuvadá...

Zůstává

Velkou neznámou,

Proč všechny hvězdy nad hlavou

Pro nás dva dnes v noci rozsvítil

Ten, kdo velí nad temnotou...

Řekni mi, co nás zastaví?

Řekni mi, ještě přiletíš,

Až budu zase v nesnázích?

Budeš tak blízko, že Tě smím

Cítit, křídly zamáváš...

Pevnou rukou podržíš mě výš...

Mě výš...

Nad zemí

A v bezpečí,

Bez emocí, bez řečí,

Za modlitbu vyslyšenou,

Za modlitbu promyšlenou...

U okna

Jedna mladá tvář

Na nebe se dívala,

Šeptá slova pro Tebe, do nebe...

Bolest neutišenou...

žádné komentáře | přidat komentář

Zázraky se nedějí

20. duben 2009 | 16.52 | rubrika: básničky a texty

Nečekám zázrak,

Jen pouhý dění...

A chvíli doufám

Ve zlepšení...

Že něco přijde,

Všechno se změní...

Tak jako kdysi...

Jen mírný chvění...

Změnilo se v otřesy ohromný!

Co otřáslo duší jedinou?

Jenom malý uvědomění...

Zázraky se nikdy dít už nebudou!

Můj svět se třásl,

Jediný sousto

Nemůžu polknout,

V duši mám pusto...

Zapomeň na to!

Ty vaše rady!

Jednou to přejde?

Otoč se zády

K okamžiku, který zabolel

A s odstupem času ještě teď,

Kdykoli si na to vzpomenu,

Srdce z těla chce a já ke dnu jdu...

Tak kdo jsi? Můj přítel? Nepřítel?

Anděl, sluha, rádce, učitel?

Na co si to spolu hrajeme?

Jistě nevím ani, jestli žijeme...

Tak kdo jsi? Můj stín? A slunce zář?

Moje srdce, duše, svědomí?

Ten, co za mě v boji vyhrává?

Ten, který mě svírá pevně v náruči...

žádné komentáře | přidat komentář

Ráno

5. duben 2009 | 21.57 | rubrika: básničky a texty

Nad ránem z peřin se nořím,

Ostrý tón, představy hoří...

Zbývá nám popřát si štěstí

Do dne dalšího...

Sny pouličních dam -

Konce nočních směn,

Toužíš po klidu

Zcela oslepen...

Září nad hlavou

Vínem bolavou,

Stísněn vidinou,

Že je nový den...

Nad ránem nad horizontem

Noří se obvyklým tempem

Hořlavá koule žhnoucí

Síť, do níž sám

Rybář se chytá rád...

Není o co stát!

Chvíle napětí,

Kam až doletí...

Vzdušný polibek,

Odeslaný lék

až na druhý břeh...

Jenom jeden vzdech...

Nad ránem přeju si večer,

Ostrý tón, klidně bys brečel,

Aby už přestal znít, utichl

navždycky...

Sny pouličních dam,

Zástup panen čistých

prochází

jejich ulicí...

Dva tři opilci...

Slyšitelný smích

Z pera osudu...

Číst to nebudu!

Sny pouličních dam –

Konce nočních směn,

Lampy zhasínat...

A pak do tmy ven...

Davy kacířů,

kteří hřešili

Zrovna v tuhle noc

Se spolu těšili...

Nad ránem rozplývá se

Sen o noci

Oči otevři!

žádné komentáře | přidat komentář

Dům na pobřeží

3. duben 2009 | 22.27 | rubrika: básničky a texty

Dům na pobřeží moře,

Skály, vítr a šum...

Na tolik mil

Jen jeden jedinej dům...

Na tolik mil

Od lidí, od strachu, špín...

Chtěla bych jednou mít...

A chci tam ty vlny, co

Rány by chladily mi...

Chci, abys tam se mnou

Navždycky zůstal i Ty...

Chci, aby se na tomhle místě

Sny vyplnily...

Chci Tvoje planoucí rty,

Úsměv a nádherný klid...

Vlasy v ledovym větru jen tak

Nechat vlát...

Větrem severním

Nechat si hladit tvář...

Na samotě v dáli,

Kde bychom se vyhnuli

Pomluvám a činům,

Který by nás zasáhly,

Zranily...

Do vln se dívám

A říkám si, co ještě chci...

Než jen až na konci světa

S Tebou v objetí stát...

A jediná věta z Tvých úst

By mohla mě hřát...

Nad vlny na skály chci!

Chci znova mít ten pocit, že ...

Srdce moje horký

Pro Sever snad bije jen...

Nech mi ten sen!

Než vzbuzena budu...

Tónem...

Ať se splní přání,

Že Tě někde najdu,

Ať probudí se v Tobě

Ochránce...

Silný muž...

Co mým snům

Dá podobu vážnou,

Reálnou, krásnou...

Tak ať...

Smím se nechat až na kraji

Světa políbit...

Tak ať nemusím o tomhle

Navždycky po nocích snít...

O domě na pobřeží,

O polibcích nad mořem...

Jeden sen a všechno

Může být jinak než dřív...

Vyhrát někde lásku a sen,

Ať nezůstane nesplněn...

Políbíš mě? Prosím, teď!

Má duše leť, jenom leť!

žádné komentáře | přidat komentář

Někdo někde

31. březen 2009 | 22.09 | rubrika: básničky a texty

Vidíš ve tmě svítit

Oči lesknoucí...

Cena Tvýho žití?

Oheň planoucí...

Skrýš, kde ji mám?

Ty jdeš sám?

Proč se cesty musí rozdělit?

Nechci jít,

Nechci stát,

Nekřičím, jen utíkám...

Kde jsou teď moje sny?

A proč takhle zmizely,

Dřív než se splnily?

Zbyly jenom úryvky...

Hejno bílých vran

Nám cestu zkřížilo...

Chci se pohnout z místa

Jen kdyby to šlo...

Skrýš? Není snad

Ukrytá sama

Ve tmě, která nedává

Šanci nám?

Zkus se smát, zase smát

A sílu mi tím dodávat !

Kde jsou teď naše sny?

A proč tak rychle uprchly,

Dřív než se splnily?

Zbyly nám jen vzpomínky...

Kde je teď vyšší moc?

Když musíš volat o pomoc...

Kde je ta jistota,

Že někdo někde má Tě rád?

žádné komentáře | přidat komentář

Andělský oči, světský pláč (For L.T.W.)

11. březen 2009 | 20.59 | rubrika: básničky a texty

Dívám se,

Jak se vytrácíš,

Dívám se,

Jak mi z očí mizíš...

Myslíš si,

Že mi nescházíš?

Myslíš si

Snad, že seš mi cizí...

Pravdou je dlouhý trápení,

Pravdou jsou mraky myšlenek,

Bolí to víc a víc, pochop...

Nikdy jsem k Bohu neměla

odvahu promluvit, až potom

Co jsem spatřila anděla

A dalších pět let nevěděla...

Přežil snad naše setkání?

Zemřel, když moje myšlenky

Ustaly na pár hodin spánku?

Snění o nadzemský kráse...

Síla víry vyrovná se

Síle, se kterou se bouře

Sem blíží a oči se klíží strachem...

Nikdy jsem sílu neměla,

Naučil jsi mě mít svou víru.

Strachem jsem oči zavřela ,

Kdykoli došlo na mou sílu...

Přežila jsem to setkání,

Umírám jenom v myšlenkách –

Přežil jsi, nebo život jsi odevzdal..?

Abych v přemýšlení žila...

Abych věřit nepřestala,

Že se jednou ke mně vrátíš

A řekneš mi příběh, ten o nás...

Pravdou to pro mě neskončí!

Pravdou to vždycky začíná...

Kdy přijde soud, náš poslední?

Snění o nadzemský kráse...

Spojení země a nebe...

Zamáváním čistých křídel

Mý černý myšlenky jednou skončí...

Dívám se,

Jak se vytrácíš,

Dodnes to

Vidím zcela jasně...

Snad se to

Jednou obrátí

A na Tvou tvář

Uvidím krásně...

Andělský oči,

Světský pláč,

Jsem tím, co

Stále předvídáš...

Osudem, slovem Božím...

Křížem Tvým...

žádné komentáře | přidat komentář

Cesta poutníků

6. březen 2009 | 22.35 | rubrika: básničky a texty

Na dlouhou cestu poutníků

Dopadá prazvláštní měsíční svit...

Za radost mladých šílenců

Pokouší se svou bolest skrýt...

S rukama za hlavou usínat...

Přála bych si žít taky tak!

Aby zem, kterou domovem svým

Nazývám, byla domovem původním...

Aby zem v dáli za mořem ledovým

Byla domovem mým...

Na dlouhou cestu poutníků

Přes vlny, přes louky, přes spoustu snů...

Dopadá krásná polární zář,

Nastav svou dlaň a potom i tvář...

S rukama za hlavou vzpomínat

Můžu tu sama... jen tak!

A ta zem, která zůstala za mořem,

Schází mi, každou noc o ní sním...

Schází mi a nežiju jediný den,

Kdy bych nechtěla zpět!

Že sever je mou slabinou největší,

Láskou, kterou neopustím,

Každý ví, kdo mě jenom trochu zná...

Teď můžu jen snít...

A ta zem na mě čeká za mořem...

Přes vlny, přes louky a svý sny

Probiju se klidně pěstmi, když

Mi to osud poručí...

Obal z hvězd (For R.H.)

6. březen 2009 | 19.12 | rubrika: básničky a texty

Jednou jedinkrát

Jednu šanci mít...

Jednou milovat,

Jednou políbit...

Jednou fenomén

Blízko ucítit,

Jednou vzpomenout

Na svou minulost...

V hezkym kontextu,

V hezkym vyznění,                 

Hezky zabalit

Všechny šedý dny,

Do obalu z hvězd, který září nám...

Najít někoho, kdo nás vezme k výšinám...

"Jdi dál! Miř výš!

Buď svá, jinak nikdy nespatříš

Ten svět, co Ti dal

Bolest, nabízí šanci k přežití..."

Jen několik slov

Znova zaslechnout,

Mít tu šanci jít

A pokleknout...

Před teorií

Strážných andělů,

Před ironií,

která zamrazí...

Naučíš mě zas

Z očí vyčíst stav

Duše, která dál

Bloudí v temnotách...

Bloudila by snad, nebýt toho dne,

Kdy potkala muže, jenž věděl, za čím jde...

Šel dál, chtěl víc,

Věděl, za čím jde

a vzdát se nehodlal...

Jdu dál Ti říct,

Už vím, kam chci jít,

Snad štěstí vstříc...

Jen díky fotce vím,

Že až Tě uvidím,

Tak poznám Tvoji tvář...

Snad rok, snad dva,

Propast, která rozdělila nás...

Nevzdávám nás...

Jsi přítel...a zapomenout?

Nikdy, nikdy!

Zapomenout je tak nemožný...

I když už vím,

Rozdílný jsou cesty, klikatý...

A máme jiný sny...

Ale stejnou naději...