Věřit pravdě

22. květen 2009 | 20.54 | rubrika: básničky a texty

Za dvě stě let

V náruče si padnou...

Na svou zkřivenou tvář

Hodí úšklebek zas...

To se nezmění...

Za dvě stě let

Květiny jim zvadnou...

Žádná nebeská zář,

pak jim vyprší čas...

Až padne i strom poslední

A řeky budou otráveny,

Vojáci přestanou se bít,

Budou chtít zpátky svoje ženy...

Až padne pocit jediný

A ve hře budou meče, nože...

Ženy se začnou zajímat

A budou chtít zpět svoje muže...

Za dvě stě let

Shoří v žáru pekel...

Jako odplata od boha

Bude smrti ulička...

Za dvě stě let

Nebudou stát domy...

Dějiny – kolotoč,

Nikdy nevíš jak, proč

Se štěstí odvrátilo...

Až za lásku život položí

Všichni ti ozbrojení muži,

Pánbůh svou mapu rozloží,

Do srdce bodne si pak růži...

Až tady pánbůh nebude

A lidi začnou věřit pravdě,

Na moje slova dojde, když

Zkamenělý srdce se najde...

Až padne i strom poslední

A řeky budou otráveny,

Vojáci půjdou, najdou si

Ty svoje vyvolený ženy...

Pro lásku, všeobecný cit

Zvolí si mír? Mně je to jedno...

Za dvě stě let tu nebudu,

Nad sebou budu mít zem lehkou...

Až padne i muž poslední,

Vymřete jako kdysi rody

Šlechticů, kteří chtěli žít

Navzdory osudu chtěli hody...

žádné komentáře | přidat komentář

Proč ne Ty? (For L.T.W.)

18. květen 2009 | 21.52 | rubrika: básničky a texty

Slza poslední

Vzduchem proletí...

O zem roztříští se hned...

Nestojí to za to?

Uvědom si, co jsi způsobil,

To Tys mi dal

Síly víc, než by bylo potřeba...

A proč?

Proč mě dál zvedáš ze dna?

V osudu jedna chyba je...

Vždycky zůstane?

Vzduchem ještě proletí

Beze stopy zmizí mi

Z očí, z mysli nikdy ne...

A zda-li pak si vzpomeneš

Na pohled, jenž mi za to stál,

A díky

němuž dál jdu s hlavou stále vzhůru...

Proč ne Ty?

Chybou jedinou

cestu zpečetit...

Osudy protnout tehdy,

Když to nečekáš...

Nic nechápeš...

Znova mě prosím zvedni...

Znova z mýho dna...

Je jedno, kudy jdem...

Cesty povedou

Všude

A vždy...

Cestu si nezvolíme...

Proti osudu

Jdeš, když mě chceš

Chránit pod křídly svými...

Je jedno, kudy jdem...

Cesty všude jsou...

A vždycky povedou nás...

Budou klikatý,

Vzhůru, dolů hned...

Povedou nás,

Kam samy budou chtít...

žádné komentáře | přidat komentář

Matka Země

16. květen 2009 | 21.03 | rubrika: básničky a texty

Nekonečný sen

Jen letět v dál,

Ruka v ruce,

V duši věčný jas...

Nekonečný snění

O svítání...

Nad vlnami moře

Přistávat...

Od západu slunce

Nekonečně bdít

O ráji na zemi...

Do východu slunce...

Potom spát...

Přát si, ať zdá se mi

O odrazu záře...

Rozbít hladinu

A vlny poklidný...

A z Tvojí tváře

Vyčíst všechno,

Co chci...

Před bouří schovat se...

Pokořit zákony

Předepsaný

Samotnou Matkou

Zemí chci!

Stejně je všechno

Předem daný...

A já jenom žiju

A o všem sním...

Všechny pokusy jsou marný...

Nemysli na to...

Už mě ušetřte,

Už nechci to slyšet...

Chci cítit moře...

Chci na skály,

Do prázdna křičet...

Chci do pevných dlaní

Vložit ruce svý, zimou prokřehlý...

Chci hlavu svoji

Na hruď položit, na hruď hrdiny...

"Na nebi jen pro nás

Hvězdy svítí,

Moře chladí,

Tohle Tvůj sen byl...

A já se vždycky

Budu snažit,

aby se i další

Tvý sny vyplnily..."

Pokořit zákony

Předepsaný

Samotnou matkou

Zemí chci!

Dávno už chápu,

Že je všechno daný.

A já jenom žiju,

Ale přesto sním...

Nekonečný sen

O svítání,

Ruku v ruce,

Úsměv vykouzlit...

Nekonečný snění,

Jsem Tvou paní...

A jestli chceš,

Můžeš si mě vzít...

žádné komentáře | přidat komentář

Prapodivný akt

9. květen 2009 | 22.08 | rubrika: básničky a texty

V ruku osudu –

V to jediný

Věřit dokážu...

A zdůvodnit

Si, co se děje, když

Už nic nevidíš

A bolest necítíš...

V ruku anděla –

V to jediný jsem

Věřila

a věřit budu dál...

Není to bůh,

Není to sen...

Nejsem blázen!

Jsem?

Na kříž díváš

Se s trpkou nadějí,

Že bůh to vyřeší...

Na kříž dívám se

A vím, že přišlo to,

Co přijít muselo...

Že v rukách osudu

Je setkání...

Že měnit nemůžu,

Co vytváří...

Není to bůh,

Není to lež...

Život je jen hra...

A spadne opona...

V ruku anděla –

Že osudově

Chrání nás...

Mě a moje

Srdce, duši,

Pocity... a strach?

Ten mít nemusím...

Strach mít nemusím...

Padá opona

A nechápeme, že

Potlesk nebude...

Ticho, prázdno

A vzadu tichý pláč...

Ale my neslyšíme...

Padá...

A s potleskem

Nikdo nepočítá...

Padá...

A končí jeden akt...

Náš život – prapodivný akt...

žádné komentáře | přidat komentář

TO sblížení (For L.T.W. & P.H.)

8. květen 2009 | 22.20 | rubrika: básničky a texty

Na piáno hrál,

Usmíval se,

Přestal, jenom když

Zaslechl...

Zpoza rohu hlas

zděšení...

Následovalo

Sblížení...

TO sblížení...

Nikdo nic nezmění...

Hraj svoje tóny dál

V nebeských výšinách...

Setkáme se snad...

Určitě!

Brzy...

Léta minula,

Čekám dál...

Čas se snad zastavil,

Když jsi mi hrál...

Melodii svou

Překrásnou...

Tajemnou a tak

Silnou...

Hraj svoje tóny dál

V oktávách...

Uším lahodí

A tiší...

Bolest mou,

Za kterou můžeš sám...

Tím, že ses objevil,

Žes vstoupil, nevítán,

Do života... proč mně?

Se Tě ptám...

Ďáblu duši zaprodám

S klidem...

Jen jedno přání velký mám –

Vidět Tě...

Poznat Tě...

Ty, jenž jsi klid

Z mojí duše vzal...

A do těla mi vlil

Sílu nezměrnou...

Vírou opatřil

Srdce mý...

Tak najednou

Všechno se změnilo...

Za tónů  piána

do mysli ses vryl...

Nekonečný dny

Přerostly

V léta

Smutnýho napětí...

Nezván a nevítán,

Teď byl bys milován,

Kdybys tady byl...

Chvíli se mnou stál...

1988 - 89

4. květen 2009 | 19.46 | rubrika: básničky a texty

Podívej se o pár let zpět...

Co tam dneska vidíš?

Čechy se modlí za Samet,

Kdo je tady blázen?

Zastavit, stát!

Nelze se smát!

Nedívej se zpět...

Za Železnou oponou je líp,

Tak co teď?

Bratr bratra nepozná,

Až za rok zboříme ji...

Rok osmaosmdesát

Klid před bouřemi...

Moje narození...

Tak zničte ji!

Byl to jiný svět...

Se zbraněmi v ruce hlídají.

Chceš? Tak si leť!

Křik a řev...

Střela, rána, krev...

Dějiny nás stále zraňují,

Vzít nejdou zpět...

Díky za každý ráno,

Kdy vzbudím se

Do ryzí svobody,

Leč ideální ne...

Tak a co teď?

Byl to jiný svět,

S maketami zbraní hlídali

Berlínskou zeď...

Chceš? Tak si leť!

Jdi si pro pokrok!

Symfonie lopat, krumpáčů

A nový rok...

Byl mi čerstvě rok,

Samet zahalil celou mou zem...

Zavládl mír...

Nad slunce jasnější (For L.T.W.)

3. květen 2009 | 19.37 | rubrika: básničky a texty

- ke včerejším narozeninám =(

Kde domov Tvůj?

Město neznámý...

Lidi srdce uzamknou,

Nikdo neuvidí prosebnou

Tvář...

Tak kam teď?

Kde domov Tvůj?

Půjdu, jen mě nasměruj...

Půjdu s Tebou, slunci vstříc,

Ruku v ruce, chvíli uvěřím

V lepší svět...

Tak ho vyčaruj!

Kde domov máš?

Připomeň den osudný.

Moje srdce nechápe,

Ptám se "kde to sakra jsme?",

Jsem domov Tvůj...

V kartách je snad

Pravda ukrytá...

"Je to nad slunce jasnější,

Tohle přání se vám

vyplní..."

To jediný...

Ale kdy...

"V životě, který před sebou

Máte, samý nejistoty jsou.

Až na tuhle jistotu jedinou..."

Jestli v něco věřím, tak v nás dva...

Tak domov svůj

Vložil jsi v duši mou...

Tenkrát ještě nevinnou,

Dnes řešící  jen jedinou

Otázku svou...

Je lepší svět,

Tam kde jsi teď?

"Cesta je ještě daleká,

A štěstí nikdy nečeká..."

Tak vyčaruj

Domov svůj i můj...

Bezpečnou slůj...

A lepší svět...

Absurdní

29. duben 2009 | 23.19 | rubrika: básničky a texty

Na vysoký skále

Podobáš se skvěle

Figurce z těch her,

Kde ovládáme jiné,

Slabší, i když víme,

Že vyhrát nemůžem...

Slyšíš božský zpěv?

V náruči usnout Ti

A nevzbudit

Se ze snů překrásných

A absurdit...

Ze světa, kde je dán

Nám pokoj, milován

Každý je šťasten,

Ničím nepoután...

Na odlehlý pláni

Jako bílá paní

Procházíš se teď...

Čistota a krása,

Upřímnost a vážně

Radost pohledět...

Aspoň teď

Slyším božský zpěv...

S hlavou ve dlaních Tvých

Chci do snů vplout...

Vyhnout se všem,

Co proti nám jsou, jdou...

Cítit na rtech dech

Z Tvých úst naposled...

Dotknout se dna

A zpátky nevyplout...

Být volný na nebi

I pod hladinou...

Krutí budem jen,

Dokud nám osudem

Bude ta krutost

Předurčená všem...

Pro pocit štěstí

Budu bratrovrah...

žádné komentáře | přidat komentář

Božský teror

26. duben 2009 | 20.06 | rubrika: básničky a texty

Točí se dokola,

Jednou na nás zavolá:

"Život vám mezi prsty

Právě protek´!"

Koulí se naše Zem,

Přemet za přemetem,

My už tu nebudem,

Když vyprší nám čas...

Nebe je daleko,

Do nebe málokdo

Je schopen dojít,

Tak nač si kazit

Poslední dny?

Bez "špíny"?

Hřeš, abys

Měl na co vzpomínat...

Peklo, ráj nebo zem?

Kdo bude vykoupen?

Ten, jenž v životě nikdy

Nezprotivil se

Božskýmu zákonu,

Božskýmu teroru,

O tom, že tělesnost

Je hříchem nejtěžším...

Ačkoli pro mě Bůh

Je jenom dobrodruh,

Co všechno smí,

Ač dokonalý není...

Šílenec, vrah...

Samotný práh

Bolesti zvuku...

Vzpomínky na dokonalou tvář,

Vrytý v srdci máš,

Dotyk letmý, vzpomínáš?

Na kůži déšť...

Někde v hlavě zvěst...

Usínáš?

Duši svou

Posíláš

Necestou...

žádné komentáře | přidat komentář

Nad zemí (For L.T.W.)

20. duben 2009 | 21.58 | rubrika: básničky a texty

Sedím pod stromem,

Pod stromem nadějí,

Vždycky jsem křičela,

Že nás nic nedělí...

Dneska tu sedím a

Slzy mi stékají,

Dneska už nevíme,

Kam všechno letí!

S křížem na hrudi,

Co pálí, pálí mou kůži,

Nestudí nikdy...

Chtěla bych doufat,

Že mi bude líp,

Že to přebolí,

Srdce se uzdraví...

Zmizí bolavá jizva,

Zmizí z hlavy Tvůj přízrak,

Včera už pozdě bylo,

aby se tohle vyléčilo!

Děláš si srandu,

Když dáváš mi svou sílu?

Abych šla světem

S jasnou tváří...

Zůstává

Velká neznámá,

Kolik hvězd je nad náma?

Kolik jich pro nás ještě svítí?

Kolik jich svítit zítra bude?

Zůstává

Velká neznámá,

V našich hlavách neměnná,

Co nás dělí, co nás pojí,

Když se mi o Tobě zdá...

Ze svíčky ten jas

Máš intiutivně rád,

Hledíš se mnou nebes

A chtěl by ses se mnou smát...

Hledíš jasně do oblak,

Každá hvězda jméno má,

Jedný podle Tebe chci

Jednou jméno dát...

Chci

Žít, ale klidně s Tebou vyměním

Žití pozemský za to na nebi...

Jednou poznat chci

Kouzlo létání,

Křídla andělů...

Už víš?

Zůstává

Velká neznámá,

Neustále pocit mám,

Že na nás nebe samo padá,

Naše touha neuvadá...

Zůstává

Velkou neznámou,

Proč všechny hvězdy nad hlavou

Pro nás dva dnes v noci rozsvítil

Ten, kdo velí nad temnotou...

Řekni mi, co nás zastaví?

Řekni mi, ještě přiletíš,

Až budu zase v nesnázích?

Budeš tak blízko, že Tě smím

Cítit, křídly zamáváš...

Pevnou rukou podržíš mě výš...

Mě výš...

Nad zemí

A v bezpečí,

Bez emocí, bez řečí,

Za modlitbu vyslyšenou,

Za modlitbu promyšlenou...

U okna

Jedna mladá tvář

Na nebe se dívala,

Šeptá slova pro Tebe, do nebe...

Bolest neutišenou...

žádné komentáře | přidat komentář