Majestát (For L.T.W.)

5. prosinec 2008 | 23.32 |

V ohni moje tělo,

Moje tělo naříká,

Opona se hroutí,

Skončila úloha tvá...

Smích, zrada, slzy...

Odpuštění, láska...

Iluze a tužby...

To všechno tu nech...

Kam proboha kráčíš

Blátem a kalužemi?

Kam proboha jdeš?

S tváří tak kamennou...

Teď mě k smrti děsíš,

Já si to pamatuju,

Jak klečel jsi

Na kolenou...

Odkud ses vlastně vzal,

Poslal tě někdo snad,

Nebo jsi přišel sám

Zachránit majestát?

Majestát svalu, jenž

Za tebe rád by bil,

Kdybys už tenkrát mi

Řekl, že já jsem cíl...

Co čekal jsi, když

Tě ke mně vezli chodbou blíž?

Hlasy v hlavě

A na tváři krev...

Jsi cizinec blízký,

Ten, co kráčí k nám...

Kam se probůh díváš,

Když střílíš ze svý kuše?

Proč proboha já?

V tý době naivní...

Kde jsi nechal srdce,

Když mě sis za cíl vybral?

Proč probůh já

Stála jsem tam?

Zachránit tak život,

Který ti nebyl dopřán,

Roztlouct ten sval,

Největší majestát...

Možná varování,

Snad lekce do života,

Vzpomeň ten den

A žij pro mě dál...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře