Dům na pobřeží

3. duben 2009 | 22.27 |

Dům na pobřeží moře,

Skály, vítr a šum...

Na tolik mil

Jen jeden jedinej dům...

Na tolik mil

Od lidí, od strachu, špín...

Chtěla bych jednou mít...

A chci tam ty vlny, co

Rány by chladily mi...

Chci, abys tam se mnou

Navždycky zůstal i Ty...

Chci, aby se na tomhle místě

Sny vyplnily...

Chci Tvoje planoucí rty,

Úsměv a nádherný klid...

Vlasy v ledovym větru jen tak

Nechat vlát...

Větrem severním

Nechat si hladit tvář...

Na samotě v dáli,

Kde bychom se vyhnuli

Pomluvám a činům,

Který by nás zasáhly,

Zranily...

Do vln se dívám

A říkám si, co ještě chci...

Než jen až na konci světa

S Tebou v objetí stát...

A jediná věta z Tvých úst

By mohla mě hřát...

Nad vlny na skály chci!

Chci znova mít ten pocit, že ...

Srdce moje horký

Pro Sever snad bije jen...

Nech mi ten sen!

Než vzbuzena budu...

Tónem...

Ať se splní přání,

Že Tě někde najdu,

Ať probudí se v Tobě

Ochránce...

Silný muž...

Co mým snům

Dá podobu vážnou,

Reálnou, krásnou...

Tak ať...

Smím se nechat až na kraji

Světa políbit...

Tak ať nemusím o tomhle

Navždycky po nocích snít...

O domě na pobřeží,

O polibcích nad mořem...

Jeden sen a všechno

Může být jinak než dřív...

Vyhrát někde lásku a sen,

Ať nezůstane nesplněn...

Políbíš mě? Prosím, teď!

Má duše leť, jenom leť!

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře