TO sblížení (For L.T.W. & P.H.)

8. květen 2009 | 22.20 |

Na piáno hrál,

Usmíval se,

Přestal, jenom když

Zaslechl...

Zpoza rohu hlas

zděšení...

Následovalo

Sblížení...

TO sblížení...

Nikdo nic nezmění...

Hraj svoje tóny dál

V nebeských výšinách...

Setkáme se snad...

Určitě!

Brzy...

Léta minula,

Čekám dál...

Čas se snad zastavil,

Když jsi mi hrál...

Melodii svou

Překrásnou...

Tajemnou a tak

Silnou...

Hraj svoje tóny dál

V oktávách...

Uším lahodí

A tiší...

Bolest mou,

Za kterou můžeš sám...

Tím, že ses objevil,

Žes vstoupil, nevítán,

Do života... proč mně?

Se Tě ptám...

Ďáblu duši zaprodám

S klidem...

Jen jedno přání velký mám –

Vidět Tě...

Poznat Tě...

Ty, jenž jsi klid

Z mojí duše vzal...

A do těla mi vlil

Sílu nezměrnou...

Vírou opatřil

Srdce mý...

Tak najednou

Všechno se změnilo...

Za tónů  piána

do mysli ses vryl...

Nekonečný dny

Přerostly

V léta

Smutnýho napětí...

Nezván a nevítán,

Teď byl bys milován,

Kdybys tady byl...

Chvíli se mnou stál...

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: TO sblížení (For L.T.W. & P.H.) piittii 08. 05. 2009 - 22:22